Logo CKB Vissers

Disclaimer

CKB Vissers, gevestigd te Heel, is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel nummer 71402551. We stellen uw interesse in onze onderneming en uw bezoek aan onze site op prijs.


De spelregels voor het gebruik van deze site hebben we vastgelegd in deze disclaimer. We verzoeken u vriendelijk hiervan kennis te nemen.


Disclaimer

Deze website is een uitgave van CKB Vissers. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

CKB Vissers kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan CKB Vissers garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

CKB Vissers streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt CKB Vissers zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van CKB Vissers. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van CKB Vissers wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.


Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.


Privacy

Deze privacy policy is opgesteld omtrend uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.


Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van deze website bijgehouden, informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie.

Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker.

De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.


Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mailadres en telefoonnummer. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan.

Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.


Links

Deze site bevat links naar andere websites. CKB Vissers is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop die websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is CKB Vissers niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Neem contact op

Voor meer informatie of een gratis offerte, vult u het contactformulier in. Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt...